Laatst aangepast op: 10 september 2021, 15:30

Disclaimer

Portfolio Dividend Tracker B.V. (PDT), wil je hartelijk welkom heten op https://portfoliodividendtracker.com (Website) en onze webapplicatie Portfolio Dividend Tracker (Web App). Door onze Website en Web App te gebruiken stem je met deze disclaimer in. PDT kan de inhoud van de Website, de Web App en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

Met onze Web App kun jij je eigen beleggingsportfolio overzichtelijk managen. Onze Web App geeft algemene, numerieke informatie om jou inzicht te geven in je beleggingsportfolio. De informatie die wij hiervoor gebruiken is afkomstig uit verschillende marktbronnen en uit de gegevens jij hebt ingevuld op onze Website en Web App.

PDT is geen (persoonlijk) adviseur en geeft geen (persoonlijk) beleggingsadvies, financieel advies of enige andere vorm van advies over het kopen of verkopen van financiële producten. Dat willen we en kunnen we ook niet. Onze Website, Web App en de door ons verstrekte informatie zijn niet bedoeld voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Het houdt geen rekening met jouw persoonlijke omstandigheden. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor jou als individuele belegger. Het is aan jouzelf wat je met de door ons verstrekte informatie doet. PDT raadt je aan over het nemen van beleggingsbeslissingen ook andere bronnen te raadplegen en/of je te laten adviseren door je eigen beleggingsadviseur.

PDT koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Omdat PDT algemene beleggingsinformatie verstrekt, geen beleggingsinstelling is en geen persoonlijk beleggingsadviseur is, staat zij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en/of De Nederlandse Bank. Zij vinden dit ook niet nodig.

PDT zal zich steeds naar beste vermogen inspannen om de informatie op de Website en Web App zo correct en volledig mogelijk te houden. We staan echter niet voor de correctheid en volledigheid in, aangezien PDT voor de informatie afhankelijk is van derden. Je gebruikt onze Website en Web App op eigen risico en verantwoordelijkheid. Informatie kan fouten omvatten of verouderd zijn doordat de markt constant in beweging is. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen.

PDT is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website en/of Web App. Alle handelingen die je op basis van onze Website en/of Web App of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of verouderde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen PDT en jou tot stand komen.

Je dient ervan bewust te zijn dat met beleggen zowel een positief als negatief resultaat mogelijk is. PDT geeft geen garantie dat je bepaalde resultaten zult behalen. PDT is op geen enkele manier aansprakelijk voor jouw beleggingsresultaat. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van jouw beleggingsportfolio en je kan nooit voor welke schade of verlies dan ook PDT aansprakelijk stellen.

Ook voor aan onze Website en Web App gekoppelde bestanden of voor op onze Website en Web App opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt PDT geen aansprakelijkheid.

PDT controleert de inhoud die gebruikers op onze Website en Web App plaatsen niet, maar PDT kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Neem contact met ons op over jouw klacht via: https://help.portfoliodividendtracker.com/contact.

Je mag onze Website en Web App gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze Website en Web App. PDT behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website en Web App voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website en Web App op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via https://help.portfoliodividendtracker.com/contact aan ons vragen.