Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat doet ABN Amro?

ABN Amro is een Nederlandse bank die actief is in verschillende gebieden van de financiële sector, waaronder investeringsbankieren, private banking en retail banking. De bank heeft een grote aanwezigheid in Nederland en heeft ook internationale kantoren in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Wat zijn de belangrijkste diensten van ABN Amro?

ABN Amro biedt verschillende financiële diensten aan, waaronder leningen, hypotheken, spaarrekeningen, creditcards en verzekeringsproducten. In het bijzonder heeft de bank een sterke aanwezigheid in de aandelenmarkt en biedt het meerdere beleggingsdiensten aan, zoals brokerageservices en fondsbeheer.

ABN Amro's brokerageplatform stelt klanten in staat om te handelen in aandelen, opties, obligaties, fondsen en andere financiële instrumenten. De bank biedt ook onderzoek naar markttrends en advies over aandelenselectie voor beleggers. Voor particuliere beleggers heeft ABN Amro een reeks beleggingsfondsen beschikbaar om in te investeren.

Naast retailbankieren heeft ABN Amro ook een groot investeringsbankbedrijf en een private banking-afdeling die zich richt op high-net-worth individuen. De bank verzorgt ook fusies en overnames, vermogensbeheer en effectenuitgifte voor zakelijke klanten.

Hoe heeft ABN Amro zich ontwikkeld?

ABN Amro werd opgericht in 1991 toen de Algemene Bank Nederland en de AMRO Bank fuseerden. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste financiële instellingen van Nederland en het internationale bankwezen in de jaren 2000. In 2007 werd ABN Amro overgenomen door een consortium van banken, waaronder RBS, Fortis en Santander, maar werd later gesplitst en genationaliseerd door de Nederlandse overheid in 2008.

In 2015 werd het bedrijf geherstructureerd en werden delen van het bedrijf verkocht, waaronder een grote deel van het internationale investeringsbankbedrijf en de private banking-activiteiten. Het bedrijf keerde terug naar de beurs in 2015.

Hoe presteert ABN Amro momenteel?

In de afgelopen jaren heeft ABN Amro te maken gehad met enkele uitdagingen, waaronder een veranderende regelgeving voor banken en de voortdurende druk op de winstmarges in de bancaire sector. De bank heeft ook te maken gehad met kritiek op haar zakelijke praktijken en reputatierisico's, waaronder een voormalige witwassen en belastingontduiking.

Ondanks deze uitdagingen blijft ABN Amro een van de grootste financiële instellingen in Nederland en Europa. Het bedrijf rapporteerde in 2021 een nettowinst van € 1,47 miljard over de eerste helft van het jaar, wat een stijging van 51,9% betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door lagere kredietverliezen en een stijging van de handelsinkomsten. Ook heeft ABN Amro aangekondigd te gaan investeren in digitalisering en te zorgen voor slimme en flexibele dienstverlening aan haar klanten.