Portfolio Dividend Tracker
Doe jij het beter dan de markt? Benchmark nu je portfolio.
Doe jij het beter dan de markt? Benchmark nu je portfolio.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is het Black & Scholes model?

Het Black & Scholes model is een wiskundige formule die gebruikt wordt om de theoretische prijs van Europese call- en putopties te berekenen. Dit model is vernoemd naar de bedenkers ervan, de Amerikaanse academici Fischer Black en Myron Scholes, en werd gepubliceerd in 1973. Het model heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de optiehandel en heeft de manier waarop beleggers naar opties kijken ingrijpend veranderd.

Hoe werkt het Black & Scholes model?

Het Black & Scholes model maakt gebruik van een aantal factoren om de theoretische prijs van opties te berekenen, waaronder de huidige aandelenkoers, de uitoefenprijs van de optie, de volatiliteit van de onderliggende waarde, de tijd tot de vervaldatum van de optie en de risicovrije rente. Het model gaat ervan uit dat de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, een lognormale verdeling volgt en houdt rekening met de mogelijkheid om de optie vóór de vervaldatum uit te oefenen.

Waarom is het Black & Scholes model belangrijk?

Het Black & Scholes model heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de optiehandel en heeft veel nieuwe strategieën mogelijk gemaakt voor beleggers en handelaren. Het model heeft ook bijgedragen aan een beter begrip van de relatie tussen aandelenkoersen, volatiliteit, rente en tijd tot de vervaldatum van opties. Het model heeft echter ook kritiek gekregen, omdat het in sommige gevallen niet goed werkt, vooral bij extreme koersbewegingen en als de markt zich niet aan de veronderstellingen van het model houdt.

Toepassingen van het Black & Scholes model

Het Black & Scholes model wordt veel gebruikt in de financiële wereld om optieprijzen te bepalen en risico's te berekenen. Banken, beleggingsfondsen en handelaren maken hierbij gebruik van complexere varianten van het model, die bijvoorbeeld rekening houden met dividenden of meerdere onderliggende waarden. Het model wordt daarnaast ook gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe financiële producten en bij het waarderen van aandelen, obligaties en andere activa.

Conclusie

Het Black & Scholes model is een belangrijke wiskundige formule die gebruikt wordt bij het bepalen van de theoretische prijs van opties. Het model heeft geleid tot vele nieuwe strategieën voor beleggers en handelaren en heeft bijgedragen aan een beter begrip van de relatie tussen aandelenkoersen, volatiliteit, rente en tijd tot de vervaldatum van opties. Ondanks zijn populariteit heeft het model ook kritiek gekregen vanwege de vele aannames die het doet en het feit dat het niet altijd goed werkt in extreme omstandigheden.