Portfolio Dividend Tracker
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Boekwaarde?

Boekwaarde is een financiële term die de waarde van een bedrijf, activa of aandelen weergeeft op basis van de boekhouding. Het is de totale waarde van een activum minus de afschrijvingen en andere opgebouwde verliezen. Boekwaarde is een belangrijke factor bij het analyseren van de financiële gezondheid van een bedrijf en wordt veel gebruikt bij het beleggen op de aandelenmarkt en in de economie.

Hoe wordt de boekwaarde berekend?

De boekwaarde van een activum of bedrijf wordt berekend door de totale waarde van het activum te verminderen met de afschrijvingen en andere opgebouwde verliezen. Afschrijvingen zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor de geleidelijke waardevermindering van een activum als gevolg van slijtage of veroudering. Andere opgebouwde verliezen zijn bijvoorbeeld afschrijvingen van goodwill, die optreden als een bedrijf wordt overgewaardeerd. Het is belangrijk op te merken dat de boekwaarde niet altijd overeenkomt met de marktwaarde van een bedrijf of activa, voornamelijk omdat de marktwaarde wordt beïnvloed door vraag, aanbod en andere externe factoren.

Hoe wordt boekwaarde gebruikt in de economie en op de aandelenmarkt?

Boekwaarde wordt veel gebruikt bij het analyseren van bedrijven en het beleggen op de aandelenmarkt. Investeerders gebruiken boekwaarde om de algemene financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen en te zien of het over- of ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een lage boekwaarde kan bijvoorbeeld een teken zijn van slechte financiële prestaties of gebrek aan investeringen. Aan de andere kant kan een bedrijf met een hoge boekwaarde gezien worden als een veilige investering, omdat het meer activa bezit dan zijn marktwaarde. Boekwaarde kan ook worden gebruikt bij de aankoop van individuele activa, zoals onroerend goed. Door de boekwaarde van onroerend goed te vergelijken met de marktwaarde, kan een belegger beoordelen of het een goede investering is.

Conclusie

Boekwaarde is een belangrijke financiële term die veel wordt gebruikt bij het analyseren van de economie en de aandelenmarkt. Het geeft de totale waarde van een activum of bedrijf weer op basis van de boekhouding, na aftrek van afschrijvingen en andere verliezen. De boekwaarde wordt veel gebruikt door beleggers om de financiële gezondheid van bedrijven te beoordelen en te beslissen of het een goede investering is. Het is echter belangrijk om op te merken dat de boekwaarde niet altijd gelijk is aan de marktwaarde, die ook wordt beïnvloed door externe factoren.