Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Future?

Future is een financiële term die verwijst naar een afgeleide contract dat wordt gebruikt voor het verhandelen van onderliggende activa op een financiële markt. Het is een afgeleide dat beleggers toestaat om in te stappen in een markt zonder dat zij het onderliggende activum direct hoeven te verhandelen. Future kunnen worden gebruikt voor het verhandelen van activa zoals aandelen, grondstoffen, valuta's, indices en obligaties.

Wat is een Future Contract?

Een Future contract is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij een partij een bepaald activum koopt of verkoopt tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum in de toekomst. De koper van de Future contract is verplicht om het activum tegen de vooraf bepaalde prijs te kopen, terwijl de verkoper van de Future contract verplicht is om het activum tegen de vooraf bepaalde prijs te verkopen.

Waarom worden Future gebruikt?

Future worden gebruikt om een aantal verschillende redenen. Ten eerste kunnen beleggers Future gebruiken om hun portefeuille te beschermen tegen marktschommelingen. Beleggers kunnen ook Future gebruiken om te speculeren op de toekomstige waarde van een activum. Daarnaast kunnen beleggers Future gebruiken om hun blootstelling aan bepaalde markten te verhogen zonder dat zij het onderliggende activum direct hoeven te verhandelen.

Wat zijn de risico's van Future?

Er zijn een aantal risico's verbonden aan het gebruik van Future. Ten eerste is het belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van het risico dat zij lopen bij het verhandelen van Future. Beleggers kunnen grote verliezen lijden als de prijs van het onderliggende activum fluctueert. Daarnaast is het belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van de kosten die verbonden zijn aan het verhandelen van Future. Beleggers kunnen ook het risico lopen dat ze niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen als hun posities in Future niet worden gedekt.

Conclusie

Future zijn financiële termen die verwijzen naar een afgeleide contract dat wordt gebruikt voor het verhandelen van onderliggende activa op een financiële markt. Future kunnen worden gebruikt voor het verhandelen van activa zoals aandelen, grondstoffen, valuta’s, indices en obligaties. Beleggers kunnen Future gebruiken om hun portefeuille te beschermen tegen marktschommelingen, voor speculatie of om hun blootstelling aan bepaalde markten te verhogen. Er zijn een aantal risico's verbonden aan het gebruik van Future, waaronder het risico op verlies, kosten en het niet in staat zijn om verplichtingen na te komen.