Portfolio Dividend Tracker
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Operating margin?

Operating margin is een ratio die aangeeft hoe winstgevend een bedrijf is op zijn kernactiviteiten, zonder rekening te houden met belastingen en financiën. Het berekent de verhouding tussen de winst die een bedrijf behaalt uit zijn bedrijfsactiviteiten en de omzet die gegenereerd wordt door die activiteiten. Het geeft beleggers een idee van de efficiëntie van het bedrijf en hoe goed het kan concurreren in de markt.

Waarom is Operating margin belangrijk voor beleggers?

Beleggers gebruiken de Operating margin als een indicator om te bepalen hoe goed een bedrijf presteert en hoeveel winst het genereert uit zijn kernactiviteiten. Dit is belangrijk omdat het hen helpt te beoordelen of het bedrijf een goede investering is. Als de Operating margin hoog is, betekent dit over het algemeen dat het bedrijf effectief opereert en de kosten onder controle heeft. Dit kan als een bemoedigend teken worden beschouwd voor potentiële beleggers en kan hen helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat is de relatie tussen Operating margin en de economie?

Operating margin is een belangrijke financiële maatstaf die aangeeft hoe goed een bedrijf presteert ten opzichte van zijn kernactiviteiten. Deze ratio is belangrijk voor de economie omdat bedrijven die efficiënter werken en meer winst genereren, over het algemeen beter in staat zijn om banen te creëren en te investeren in hun bedrijf. Bovendien kan een hoge Operating margin duiden op concurrentievoordelen die bedrijven hebben ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Dit kan de economie aandrijven door innovatie aan te moedigen en de groei van bedrijven in de sector te stimuleren.

Hoe wordt de Operating margin berekend?

Om de Operating margin te berekenen, moet u de bedrijfswinst (Operating income) delen door de omzet (Revenue). Het resultaat wordt uitgedrukt als een percentage. Operating Income wordt berekend door de bedrijfskosten af te trekken van de bedrijfsopbrengsten. Volgens de meeste analisten is een gezonde Operating margin ongeveer tussen de 10% - 20%. Er moet echter rekening worden gehouden met de sector waarin het bedrijf opereert, aangezien sommige sectoren over het algemeen hogere winstmarges hebben dan andere.

Conclusie

De Operating margin is een belangrijke financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten. Het is een belangrijk kenmerk voor beleggers om te overwegen wanneer ze beslissen waarin ze moeten investeren. Het kan ook van belang zijn voor de economie, omdat bedrijven met hogere Operating margins de economie kunnen stimuleren door banen te creëren en te investeren in hun bedrijf. Het is belangrijk om te onthouden dat de Operating margin niet het enige kenmerk is om naar te kijken en dat het altijd moet worden bekeken in combinatie met andere ratio's en belangrijke indicatoren voordat er een beslissing wordt genomen.