Portfolio Dividend Tracker
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Pensioen?

Pensioen is een financiële oudedagsvoorziening die wordt gefinancierd door werknemers en werkgevers. Het is bedoeld om werknemers te voorzien van een inkomen tijdens hun ouderdom, omdat ze dan minder of geen inkomen meer kunnen verdienen. Pensioen betekent letterlijk ‘een bedrag dat iemand gedurende zijn leven heeft opgebouwd’.

Wat is het doel van Pensioen?

Het doel van pensioen is een financiëel veilig en comfortabel inkomen te bieden aan gepensioneerden. Het betekent dat gepensioneerden niet afhankelijk hoeven zijn van externe financiële steun om hun dagelijkse levensonderhoud te betalen. Het is bedoeld om mensen te helpen hun levensstandaard te handhaven tijdens hun ouderdom, zodat ze alles kunnen doen wat ze graag willen.

Hoe bouw je Pensioen op?

Pensioen wordt meestal gefinancierd door een combinatie van bijdragen van de werknemer en de werkgever. Deze bijdragen kunnen worden belegd in een pensioenfonds, waar het geld wordt belegd in aandelen, obligaties, vastgoed en andere financiële activa. De rendementen uit deze investeringen worden gebruikt om pensioenuitkeringen te betalen. De meeste pensioenfondsen hebben ook een minimumaanbod dat moet worden geïnd door de werkgever om de pensioenverplichtingen te dekken.

Hoe werkt Pensioen?

Pensioenuitkeringen worden meestal gebaseerd op een berekening van het gemiddelde bijdragepercentage dat de werknemer heeft betaald in het verleden. De pensioenuitkering is meestal afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd, het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en het bedrag dat hij heeft bijgedragen. Het pensioenuitkeringspercentage is ook afhankelijk van de markttoestanden, zoals de inflatie, rentetarieven en de prestaties van de financiële markten.

Conclusie

Pensioen is een financiële oudedagsvoorziening die wordt gefinancierd door werknemers en werkgevers. Het is bedoeld om mensen te helpen hun levensstandaard te handhaven tijdens hun ouderdom, zodat ze alles kunnen doen wat ze graag willen. Pensioenuitkeringen worden meestal gebaseerd op een berekening van het gemiddelde bijdragepercentage dat de werknemer heeft betaald in het verleden. Daarnaast worden de pensioenuitkeringen ook beïnvloed door de markttoestanden, zoals de inflatie, rentetarieven en de prestaties van de financiële markten.