Portfolio Dividend Tracker
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Volatiliteit?

Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat beleggers nemen als ze investeren in financiële markten, zoals aandelenmarkten, obligatiemarkten, valutamarkten en derivatenmarkten. Volatiliteit geeft aan hoe sterk de prijs van een belegging varieert, en het geeft beleggers een indicatie van het potentiële rendement dat ze kunnen verwachten. Volatiliteit is een belangrijke factor bij het bepalen van het risicoprofiel van een belegging.

Wat is de betekenis van Volatiliteit?

Volatiliteit geeft beleggers een idee van hoe sterk de prijs van een belegging varieert. Hoe meer volatiliteit, hoe groter de kans dat de prijs van een belegging sterk kan fluctueren. Hoge volatiliteit betekent dat de prijs van een belegging sterk kan fluctueren, wat resulteert in hogere rendementen, maar ook in grotere risico's.

Hoe wordt Volatiliteit gemeten?

Volatiliteit wordt gemeten door het berekenen van de standaarddeviatie van de prijs van een belegging. De standaarddeviatie geeft de mate van prijsfluctuaties weer die een belegging over een bepaalde periode heeft gehad. De standaarddeviatie wordt meestal berekend over een periode van 20 tot 30 dagen.

Waarom is Volatiliteit belangrijk voor beleggers?

Volatiliteit is belangrijk voor beleggers omdat het een goede indicatie is van het potentiële rendement van een belegging. Hoge volatiliteit betekent dat de prijs van een belegging sterk kan fluctueren, wat resulteert in hogere rendementen, maar ook in grotere risico's. Voor beleggers is het belangrijk om te weten hoeveel volatiliteit een belegging heeft, zodat ze beter kunnen inschatten welke risico's ze nemen bij het investeren.

Conclusie

Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat beleggers nemen als ze investeren in financiële markten. Het geeft beleggers een idee van hoe sterk de prijs van een belegging varieert. Volatiliteit wordt gemeten door het berekenen van de standaarddeviatie van de prijs van een belegging. Hoge volatiliteit betekent dat de prijs van een belegging sterk kan fluctueren, wat resulteert in hogere rendementen, maar ook in grotere risico's. Daarom is het belangrijk voor beleggers om te weten hoeveel volatiliteit een belegging heeft, zodat ze beter kunnen inschatten welke risico's ze nemen bij het investeren.