Portfolio Dividend Tracker
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Vreemd Vermogen?

Vreemd vermogen is een term die vaak wordt gehoord in de financiële wereld en wordt gekenmerkt door schulden die door bedrijven worden aangegaan om hun activiteiten te financieren. Het is een belangrijke factor voor beleggers om te begrijpen, omdat het van invloed kan zijn op de financiële gezondheid van een bedrijf en de beleggingsmogelijkheden van een investeerder.

Wat houdt vreemd vermogen in?

Vreemd vermogen is de som van de financiële bronnen die een onderneming leent van externe partijen om haar activiteiten te financieren. In tegenstelling tot eigen vermogen zijn schulden, zoals leningen en obligaties, die een bedrijf aan externe partijen moet terugbetalen. Vreemd vermogen geeft een bedrijf meer flexibiliteit, omdat het minder verdunnend is dan aandelenemissies en het aantrekken van schulden gemakkelijker kan zijn dan het ophalen van nieuw kapitaal via aandelenemissies. Het is belangrijk om te onthouden dat vreemd vermogen ook risico's met zich meebrengt, omdat hoge schuldenlasten een bedrijf minder financieel gezond kunnen maken en het mogelijk moeilijker kan worden om rente en hoofdsommen terug te betalen.

Invloed op beleggers

Vreemd vermogen heeft een directe impact op de financiële gezondheid van een bedrijf en de investeringskansen voor beleggers. Een bedrijf met een hoog ademend vermogen (cashflow) dat zijn schulden kan terugbetalen, biedt minder risico voor beleggers. Aan de andere kant kan een bedrijf dat een grote mate van vreemd vermogen heeft aangegaan en geen effectieve manier heeft om zijn schulden terug te betalen, beleggers afschrikken. In beide gevallen is het belangrijk om het niveau van vreemd vermogen van een bedrijf te evalueren bij het bepalen van de investeringen.

Voordelen van vreemd vermogen

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven de voorkeur geven aan het gebruik van vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen. Ten eerste heeft vreemd vermogen doorgaans een lagere kostprijs dan eigen vermogen, omdat schuldeisers een gegarandeerde renteopbrengst op hun investeringen verwachten. Ten tweede leidt het gebruik van vreemd vermogen vaak tot een hogere Return On Equity (ROE), omdat het bedrijf activa kan financieren zonder aandelen uit te geven. Dit kan voor beleggers een aantrekkelijke optie zijn omdat het dividendrendement en de waardestijging van het eigen vermogen kunnen worden verhoogd.

Conclusie

Vreemd vermogen is een belangrijk onderdeel van de financiële structuur van een bedrijf en kan verschillende voor- en nadelen hebben voor beleggers en ondernemingen. Het is belangrijk voor beleggers om vreemd vermogen te evalueren bij het nemen van investeringsbeslissingen om risico's te beoordelen en de financiële gezondheid van een bedrijf te begrijpen. Terwijl vreemd vermogen een bepaald risico met zich meebrengt, kan het de groei van een bedrijf stimuleren door toegang te bieden tot meer kapitaal, zonder het eigen vermogen te verdunnen.