Laatst aangepast op: 9 februari 2022, 13:30

Privacyverklaring

Wij zijn Portfolio Dividend Tracker B.V. (PDT). Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (Privacyverklaring). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

De Privacyverklaring is van toepassing op onze website https://portfoliodividendtracker.com (Website) en onze webapplicatie Portfolio Dividend Tracker (Web App). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (Relevante Wetgeving).

1.
Verwerking van Persoonsgegevens

Om jou onze Website en Web App aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens. In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Web App aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Web App niet aan jou aanbieden.

2.
Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacyverklaring tref je onze contactgegevens aan en de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming.

3.
Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Als je gebruik maakt van onze Website en Web App kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevensDoeleinde(n)Grondslag
Contact- en profielgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Profielfoto (eventueel)
Wij gebruiken deze gegevens om:
 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen
 • Jou een nieuwsbrief te kunnen sturen (je kunt je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief)
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming
Betaalgegevens:
 • IBAN
 • Naam rekeninghouder
 • Incassogegevens
Wij gebruiken deze gegevens om:
 • De financiële administratie bij te houden
 • Een automatisch incasso uit te voeren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Een wettelijke plicht
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Web App:
 • Beleggingsacties
 • Correspondentie of chatgesprekken met jou
 • Jouw vragen over de Web App -IP-adres, locatie, besturingssysteem en browser (via Help Scout)
Wij gebruiken deze gegevens om:
 • De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
 • Jou een optimale service te kunnen leveren
 • Jou te kunnen helpen met (technische) problemen
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming
Gegevens gerelateerd aan onze advertenties:
 • E-mailadres
 • Gegevens die jouw browser meestuurt (browser user agent)
Wij gebruiken deze gegevens om:
 • Het aantal conversies te meten
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
 • Gerechtvaardigd belang

4.
Gerechtvaardigd belang

Voor de grondslag gerechtvaardigd belang wordt door ons een afweging gemaakt tussen de belangen van PDT enerzijds en jouw belangen, grondrechten en vrijheden anderzijds. Bij deze afweging wordt beoordeeld of het belang van PDT zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Wij verwerken de desbetreffende Persoonsgegevens om bij te houden hoeveel mensen een aanvraag doen op onze Website, naar aanleiding van één van onze advertenties (Conversie). Deze gegevens zijn waardevol voor PDT, omdat wij daardoor de effectiviteit van onze advertenties kunnen vaststellen. De Persoonsgegevens zijn doorgaans publiek beschikbaar, en reeds bekend bij de partijen die deze Persoonsgegevens van PDT ontvangen. De verwerking van Persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang heeft zodoende geen, of slechts een beperkte, impact op jouw privacy. Aangezien jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van PDT, zijn wij van mening dat PDT een gerechtvaardigd belang heeft om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze beoordeling is echter subjectief. Ben je het niet eens met de verwerking van jouw Persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kun je hier altijd bezwaar tegen maken bij ons. Wij zullen de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan opnieuw beoordelen, en mogelijk staken.

5.
Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je onze website bezoekt, je aanmeldt via onze website (of via Vriend van de Show) of als je contact met ons opneemt via het contactformulier. Je accountgegevens kunnen altijd gewijzigd of aangevuld worden bij instellingen.

6.
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7.
Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: (i) Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie; (ii) Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten; (iii) De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben.

8.
Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. In het geval dat je account gedeactiveerd is, kun je dit account binnen 2 jaar herstellen. Daarna zullen we het account verwijderen. Andere Persoonsgegevens verwijderen we zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

9.
Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Dit is een lijst van de (categorieën van) Verwerkers en wat ze voor ons doen:

(Categorieën van) VerwerkersFunctie
Cloud- en hostingdienstenHosting en opslag van de Website en de Web App
Infrastructuur van de Web AppInrichten van de server en uitbrengen van nieuwe versies van de Web App
(Technische) supportHelpdesk software, melden en opsporen van bugs in de Web App
CommunicatieE-mail, notificatiediensten en communicatie via de community
StripeBetaaldienst

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

10.
Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

11.
Links

Op onze Website en in onze Web App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

12.
Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een nummer, waarmee je met je account bent ingelogd.

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken. Zonder deze cookies kan je niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Het verschilt per browser hoe je dit kan doen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

13.
Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen de Privacyverklaring aanpassen. Als wij de Privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze Web App plaatsen samen met de nieuwe Privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

14.
Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

15.
Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Portfolio Dividend Tracker B.V.
Keizersgracht 241
1016EA Amsterdam
KvK: 82423962
https://help.portfoliodividendtracker.com/contact

16.
Functionaris Gegevensbescherming