Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is een plan dat beleggers gebruiken om hun beleggingsrisico te beheren en hun rendement te maximaliseren. Het is een combinatie van bepaalde criteria en principes die een belegger helpt bij het nemen van investeringsbeslissingen op basis van de mate van risico die men bereid is te nemen. Een goede beleggingsstrategie is gebaseerd op een duidelijke financiële doelstelling, waardoor de belegger de flexibiliteit krijgt om deze bij te stellen naarmate de marktomstandigheden wijzigen.

Het belang van een beleggingsstrategie

Een beleggingsstrategie is cruciaal om succesvol te zijn op de aandelenmarkt. Door een strategie te ontwikkelen, kan de belegger gericht en gestructureerd te werk gaan. Dit vermijdt impulsieve beslissingen en het vermijden van onnodige risico’s. Ten eerste heeft een strategisch plan voldoende kennis van de markten, risicobeheersing, heldere doelen, en een lange termijn visie nodig. Ten tweede, het bepalen van een passende portfolio samenstelling. Ten derde, het volgen van deze strategische koers, monitoring en bijsturen.

Soorten beleggingsstrategieën

Er zijn verschillende soorten beleggingsstrategieën, waarvan de meest populaire zijn: value beleggen, groei beleggen, passief beleggen en actief beleggen. Bij value beleggen, investeert men in ondergewaardeerde aandelen van solide bedrijven. Bij groei beleggen, investeert men in bedrijven die snel groeien en niet bang zijn om risico’s te nemen. Bij passief beleggen, streeft men naar een rendement dat gelijk is aan dat van de marktindex. Bij actieve beleggingen, streeft men naar een beter rendement dan de marktindex. Deze strategieën zijn allen gefocust op hetzelfde doel; het maximaliseren van de winst en het minimaliseren van het verlies.

Tactieken

Een belangrijk element in de beleggingsstrategie is de tactiek. Men kan hierbij denken aan technische analyse, fundamentele analyse en macro-economische analyse. Bij technische analyse ligt de nadruk op het bestuderen van historische marktgegevens om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. De fundamentele analyse houdt rekening met de financiële fundamenten van een bedrijf en de macro-economische analyse kijkt naar de economische omstandigheden om de mogelijke beïnvloeding van de aandelenmarkt in te schatten. Het is belangrijk om bij het kiezen van de tactiek rekening te houden met de eigen voorkeuren voor beleggen.

Conclusie

Het kennen van de juiste beleggingsstrategie is essentieel voor het nemen van wijs besluiten op de aandelenmarkt en het beheersen van risico's. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren, doelen en de beschikbare middelen kan men kiezen voor een bepaalde strategie en tactiek die het meest geschikt lijkt. Door de tijd te nemen om een strategie te ontwikkelen en deze na verloop van tijd indien nodig bij te werken, is de kans op succes groter.