Portfolio Dividend Tracker
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is de turnover ratio?

De turnover ratio is een financiële maatstaf die gebruikt wordt in de wereld van beleggen en de financiële markten. Deze ratio geeft aan hoe vaak een fonds zijn portfolio van effecten in een bepaalde periode volledig heeft verhandeld. Het geeft inzicht in de handelsactiviteit en strategie van een fonds en kan gebruikt worden om de potentiële kosten en risico's van een belegging te beoordelen.

Wat betekent een hoog of laag turnover ratio?

Een hoog turnover ratio wijst op frequente handel binnen de portfolio. Dit kan duiden op een actieve beleggingsstrategie, waarbij de beheerder probeert te profiteren van prijsschommelingen op korte termijn. Het kan ook wijzen op hoge transactiekosten, want elke transactie brengt kosten met zich mee. Anderzijds, een laag turnover ratio betekent dat het fonds kiest voor een buy-and-hold strategie, waarbij effecten voor de lange termijn worden aangehouden. Deze beleggingsstijl kan gepaard gaan met lagere transactiekosten.

Hoe bereken je de turnover ratio?

De turnover ratio wordt berekend door het totale bedrag van de nieuwe aankopen of de totale waarde van de verkoop (afhankelijk van welk bedrag kleiner is) te delen door de gemiddelde waarde van de portefeuille gedurende de betreffende periode. Het resultaat wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Een turnover ratio van 100% betekent bijvoorbeeld dat de waarde van de transacties in een jaar gelijk is aan de gemiddelde waarde van de portefeuille, wat wijst op een volledige vervanging van de portefeuille.

Welke factoren beïnvloeden de turnover ratio?

Verschillende factoren kunnen de turnover ratio beïnvloeden. Ten eerste is de beleggingsstrategie van het fonds van groot belang: actieve fondsen hebben doorgaans een hogere turnover ratio dan passieve fondsen. Ook marktomstandigheden kunnen de turnover ratio beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer een fondsbeheerder besluit om posities te wijzigen in reactie op marktontwikkelingen. Ten slotte kan de grootte van het fonds een rol spelen: grotere fondsen hebben vaak een lagere turnover ratio vanwege de grotere moeilijkheden en kosten van het frequente kopen en verkopen van grote posities.

Conclusie

De turnover ratio is een nuttig hulpmiddel voor beleggers om de handelsactiviteit van een fonds en de potentiële kosten en risico's van een belegging te begrijpen. Het geeft inzicht in de beleggingsstrategie van een fonds en kan helpen bij het maken van geïnformeerde beleggingsbeslissingen. Echter, zoals alle financiële ratio's, moet het in context worden geïnterpreteerd en niet als de enige factor worden gebruikt bij het beoordelen van een belegging.