Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is combined ratio?

De term 'combined ratio' is relevant in de beleggingswereld omdat het een maatstaf is voor de winstgevendheid van verzekeringsmaatschappijen. Dit cijfer geeft aan hoeveel een verzekeraar uitgeeft aan claims en bedrijfskosten ten opzichte van de ontvangen premies. Een combined ratio van minder dan 100% betekent dat de verzekeraar winstgevend is, terwijl een combined ratio hoger dan 100% aangeeft dat ze verlies maken.

Hoe wordt de combined ratio berekend?

Om de combined ratio te berekenen, worden de claims en bedrijfskosten van een verzekeraar gedeeld door de geïnde premies in een bepaalde periode. Bedrijfskosten omvatten zaken als salarissen, marketingkosten en administratieve kosten. Een verhouding van minder dan 100% betekent dat de verzekeraar winst maakt en de verhouding aangeeft hoeveel winst zij maakt voor elke euro aan geïnde premies. Een verhouding van meer dan 100% geeft aan dat de verzekeraar meer uitgeeft aan claims en bedrijfskosten dan dat zij aan premies ontvangen.

Waarom is de combined ratio belangrijk bij beleggen?

Beleggers gebruiken de combined ratio als een maatstaf voor de prestaties van een verzekeringsmaatschappij. Een lage combined ratio geeft aan dat het bedrijf winstgevend is en in staat is om aandeelhouderswaarde te creëren en dividenden uit te keren. Een hoge ratio duidt op slechte prestaties en kan leiden tot lagere aandelenkoersen en minder dividend uitkeringen. Het is echter belangrijk om de combined ratio in een bredere context te bekijken, omdat bedrijven met een hoge ratio mogelijk investeren in groei en nieuwe markten en in de toekomst een betere winstgevendheid kunnen laten zien.

Invloed van Covid-19 op de combined ratio

Het is waarschijnlijk dat de Covid-19-pandemie de combined ratio van veel verzekeringsmaatschappijen negatief heeft beïnvloed. Bedrijven werden geconfronteerd met enorme claims voor geannuleerde evenementen, uitgestelde operaties en ziektekostenverzekeringen. Daarnaast hebben de lockdowns en economische onzekerheid geleid tot minder verzekeringsverkopen en een verminderde vraag naar producten. Hierdoor kan de combined ratio van veel verzekeringsmaatschappijen hoger zijn dan normaal, omdat er minder wordt verdiend aan premies en er meer wordt uitgegeven aan schadeclaims en administratieve kosten. Het is belangrijk om de ontwikkeling van de combined ratios van deze bedrijven in de toekomst in de gaten te houden om te zien hoe ze zich herstellen na de pandemie.

Conclusie

De combined ratio is een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid van verzekeringsmaatschappijen en wordt door beleggers gebruikt om de prestaties van deze bedrijven te beoordelen. Een ratio van minder dan 100% betekent dat een bedrijf winst maakt, terwijl een ratio van meer dan 100% wijst op verlies. Covid-19 heeft waarschijnlijk de combined ratio van veel verzekeringsmaatschappijen negatief beïnvloed, omdat er minder premies worden geïnd en er meer wordt uitgegeven aan schadeclaims en administratieve kosten. Het is belangrijk om de ontwikkeling van de combined ratio's van deze bedrijven in de toekomst in de gaten te houden om te zien hoe ze zich zullen herstellen na de pandemie.