Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Core-satellite strategie?

Core-satellite strategie is een beleggingsmethode waarbij een kernportefeuille samengesteld wordt met een klein aantal aandelen met een lange termijn investeringshorizon. Daarnaast worden er satellieten toegevoegd die meer kortetermijnbeleggingen omvatten, die gericht zijn op het verhogen van het rendement of het verminderen van de risico's.

De core-satellite strategie is ontworpen om de rendementen van de kernportefeuille te verhogen door het toevoegen van satellieten met een lager risico. Door de kernportefeuille aan te passen aan de marktomstandigheden en het risicoprofiel van de belegger, kan deze strategie het risico verminderen en het rendement verhogen.

Wat zijn de voordelen van Core-satellite strategie?

Core-satellite strategie biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele beleggingsstrategieën. Ten eerste is de strategie flexibel. De kernportefeuille kan aangepast worden aan de veranderende marktomstandigheden of het veranderende risicoprofiel van de belegger. De satellieten kunnen ook aangepast worden aan de marktomstandigheden, waardoor beleggers in staat zijn om hun portefeuille aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

Ten tweede kan de Core-satellite strategie het rendement van de portefeuille verhogen. Door het toevoegen van satellieten met een lager risico, kan het rendement van de portefeuille verhoogd worden. Daarnaast kan de strategie ook het risico verminderen door het toevoegen van meer defensieve aandelen aan de portefeuille.

Ten derde biedt de Core-satellite strategie de mogelijkheid om de portefeuille meer af te stemmen op de persoonlijke doelstellingen van de belegger. Beleggers kunnen hun portefeuille afstemmen op hun persoonlijke beleggingsdoelstellingen door de samenstelling van de kernportefeuille en satellieten aan te passen.

Wat zijn de nadelen van Core-satellite strategie?

Hoewel de Core-satellite strategie voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen. Ten eerste kan de strategie complex zijn om te implementeren. Beleggers moeten begrijpen hoe de kernportefeuille en satellieten samenwerken om het gewenste rendement te behalen.

Ten tweede kan de Core-satellite strategie duur zijn om te implementeren. Beleggers moeten mogelijk meer betalen voor de transacties in de satellieten dan voor de transacties in de kernportefeuille.

Ten derde kan de Core-satellite strategie extra tijd kosten om te beheren. Beleggers moeten de satellieten regelmatig bekijken om te zien of de samenstelling nog steeds past bij hun doelstellingen.

Conclusie

Core-satellite strategie is een beleggingsmethode waarbij een kernportefeuille samengesteld wordt met een klein aantal aandelen met een lange termijn investeringshorizon. Daarnaast worden er satellieten toegevoegd die meer kortetermijnbeleggingen omvatten, die gericht zijn op het verhogen van het rendement of het verminderen van de risico's. Core-satellite strategie biedt beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille flexibel aan te passen en hun rendement te verhogen, maar het kan ook complex en duur zijn om te implementeren.