Portfolio Dividend Tracker
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Grafieke benchmark performances en onmisbare portefeuilleanalyse.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Network effect?

Het Network effect is een economisch fenomeen dat optreedt wanneer het nut van een product of dienst toeneemt naarmate meer mensen het gebruiken. In zekere zin is het een wisselwerking tussen de waarde van de gebruikers en die van het product, waarbij het toenemende aantal gebruikers leidt tot een hogere waarde van het product, wat op zijn beurt weer meer gebruikers aantrekt.

Hoe werkt het Network effect?

Het Network effect is onder meer van toepassing op internetplatforms zoals Airbnb, Uber, Facebook en LinkedIn. Hoe meer gebruikers zich bij deze platforms aansluiten, hoe groter de voordelen voor alle gebruikers. Het kan gaan om een ruimer aanbod, meer interactie, meer data of nieuwe functionaliteiten. Terwijl de initiële gebruikers mogelijk alleen gebruik maakten van de diensten omdat ze nuttig waren op zichzelf, worden de platforms steeds waardevoller naarmate er meer mensen toetreden en de voordelen ervan ontdekken.

Wat zijn de gevolgen van het Network effect?

Het Network effect wordt vaak gezien als een sterk concurrentievoordeel dat ervoor kan zorgen dat bepaalde bedrijven een monopoliepositie krijgen op hun markt. Bedrijven zoals Airbnb en Uber, bijvoorbeeld, zijn toonaangevende spelers in hun branche geworden dankzij het groeiende aantal gebruikers dat hun platforms gebruiken. Het Network effect kan ook worden gebruikt om de waarde van een bedrijf te schatten, wat vooral relevant is voor investeerders. Zij moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid inschatten dat een bedrijf een sterk Network effect heeft en dus een grote toekomstige groei kan realiseren.

Welke risico's zijn er aan het Network effect verbonden?

Hoewel het Network effect een krachtig zakelijk hulpmiddel kan zijn, zijn er ook risico's aan verbonden. Zo kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen of nieuwe dominant spelers het bestaande systeem in diskrediet brengen en een einde maken aan het Network effect van bedrijven die te afhankelijk zijn van hun gebruikersbasis. Ook kan het leiden tot een gebrek aan innovatie als bedrijven gefocust zijn op hun bestaande gebruikersbasis en niet in staat zijn om nieuwe manieren te vinden om te blijven groeien.

Conclusie

Innovatie drijft het Network effect aan. Als bedrijven in staat zijn om nieuwe gebruikers te blijven aantrekken met innovatie en nieuwe functionaliteiten, kunnen ze succesvol blijven, hun waarde vergroten en een steeds groter marktaandeel verkrijgen. Het belang van het Network effect voor de financiële markten blijft groeien naarmate steeds meer bedrijven afhankelijk worden van online platforms en diensten.