Portfolio Dividend Tracker
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Return on Capital Employed (ROCE)?

Return on Capital Employed (ROCE) is een financiële ratio die de winstgevendheid en de efficiëntie waarmee het kapitaal van een bedrijf wordt gebruikt meet. Het wordt door beleggers en analisten veelvuldig gebruikt voor het evalueren van de prestaties van bedrijven. In een beleggingscontext geeft ROCE een indicatie van hoe goed een bedrijf investeringskapitaal gebruikt om winst te genereren.

Hoe wordt ROCE berekend?

ROCE wordt berekend door de bedrijfswinst vóór rente en belastingen (EBIT) te delen door het totale kapitaal dat door het bedrijf wordt ingezet (schulden plus eigen vermogen). De formule voor ROCE is als volgt: ROCE = EBIT / Totaal ingezet kapitaal. Deze formule geeft een percentage weer dat weergeeft hoeveel winst het bedrijf genereert voor elke euro die het heeft geïnvesteerd.

Wat betekent de ROCE-ratio voor beleggers?

Een hogere ROCE wordt doorgaans gezien als een positief teken voor beleggers, omdat het er op wijst dat een bedrijf efficiënt gebruikmaakt van zijn kapitaal om winst te genereren. Een bedrijf met een hoge ROCE genereert meer winst per geïnvesteerde euro, wat aangeeft dat het bedrijf efficiënt is in het genereren van winst. Aan de andere kant, een lage ROCE kan een indicatie zijn van inefficiëntie en kan leiden tot een lagere waardering van het bedrijf door beleggers.

Is ROCE altijd een betrouwbare maatstaf?

Hoewel ROCE een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf, is het belangrijk op te merken dat het niet altijd een volledig nauwkeurig beeld geeft. ROCE neemt geen rekening met risico's of marktvolatiliteit. Ook kan ROCE sterk variëren afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Daarom is het belangrijk om ROCE te gebruiken in combinatie met andere financiële ratio's en maatstaven bij het beoordelen van de gezondheid en prestaties van een bedrijf.

Conclusie

Return on Capital Employed (ROCE) is een effectieve maatstaf om de efficiëntie van een bedrijf te beoordelen in termen van hoe goed het in staat is om opbrengsten te genereren uit het kapitaal dat het inzet. Hoewel het een waardevol hulpmiddel kan zijn in het analyseren van investeringen, moet het altijd samen met andere hulpmiddelen worden gebruikt om een ​​volledig en accurate beeld van de financiële situatie van een bedrijf te verkrijgen.