Portfolio Dividend Tracker
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Krijg inzicht per aandeel: koersrendement, wisselkoers, kosten en dividend.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is ROIC?

ROIC, oftewel Return on Invested Capital, is een financiële ratio die helpt om de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf te beoordelen. Het meet het rendement op het geïnvesteerde kapitaal door de operationele winst te vergelijken met het geïnvesteerde kapitaal. In dit artikel wordt de betekenis van ROIC uitgelegd, hoe het wordt berekend, waarom het belangrijk is en hoe beleggers het kunnen gebruiken om betere investeringsbeslissingen te nemen.

De berekening van ROIC

ROIC wordt berekend door de nettowinst na belastingen (NOPAT) te delen door het geïnvesteerde kapitaal. Het geïnvesteerde kapitaal bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen, oftewel de totale financiële middelen die een bedrijf heeft geïnvesteerd om winst te genereren. Het doel van deze berekening is om te bepalen hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal inzet om winst te creëren.

De formule voor ROIC is als volgt: ROIC = NOPAT / Geïnvesteerd Kapitaal

Het belang van ROIC

ROIC is een belangrijke ratio voor beleggers, omdat het inzicht geeft in de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf. Een hoge ROIC duidt op een efficiënte inzet van het kapitaal, wat kan leiden tot hogere winsten en een sterkere financiële positie. Dit kan op zijn beurt leiden tot hogere aandelenkoersen en betere rendementen voor beleggers. ROIC kan ook worden gebruikt om bedrijven binnen dezelfde sector met elkaar te vergelijken, om te bepalen welk bedrijf efficiënter gebruikmaakt van zijn kapitaal.

ROIC in investeringsbeslissingen

Beleggers kunnen ROIC gebruiken als een van de vele tools om hun investeringsbeslissingen te informeren. Door de ROIC van verschillende bedrijven te analyseren, kunnen beleggers bedrijven identificeren die efficiënter gebruikmaken van hun kapitaal, wat kan leiden tot betere investeringsmogelijkheden. Het is belangrijk op te merken dat ROIC slechts één maatstaf is en dat beleggers ook andere factoren, zoals omzetgroei, schuldenlast en marktpotentieel, in overweging moeten nemen bij het evalueren van een investering.

Conclusie

In conclusie, ROIC is een nuttige financiële ratio die beleggers helpt om de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf te beoordelen. Het biedt inzicht in hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal inzet om win