Portfolio Dividend Tracker
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Portfolio Tracker DEGIRO: Performance, benchmark, inzicht spreiding en allocatie.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is economic spread?

Economic Spread wordt in de investeringswereld gebruikt als maatstaf voor de waarde die een bedrijf voor zijn aandeelhouders creëert. Het verwijst naar het verschil tussen de rendementen die een bedrijf genereert op zijn investeringen en de kosten om die investeringen uit te voeren. Dit artikel gaat dieper in op het concept van Economic Spread, hoe het wordt berekend en het belang van Economic Spread voor zowel investeerders als bedrijven.

Wat is de betekenis van economic spread?

Economic Spread is simpelweg het verschil tussen het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) en de 'weighted average cost of capital' (WACC). Het wordt vaak gebruikt om te meten of een bedrijf waarde creëert of vernietigt. Als de ROIC hoger is dan de WACC, creëert het bedrijf waarde en vice versa. Het vergelijken van deze twee percentages geeft een beter beeld van de prestaties van een bedrijf dan alleen naar absolute winstcijfers te kijken.

Hoe wordt economic spread berekend?

De berekening van Economic Spread vereist van beleggers dat zij twee belangrijke financiële metingen bij de hand hebben: ROIC en WACC. ROIC wordt berekend door het bedrijfsresultaat na belastingen te delen door het geïnvesteerd kapitaal. Aan de andere kant wordt WACC berekend door de kosten van de verschillende bronnen van financiering van een bedrijf, waaronder zowel schuld als vermogen, te vermenigvuldigen met hun respectievelijke gewichten in de totale kapitaalstructuur.

Waarom is economic spread belangrijk voor beleggers en bedrijven?

Voor investeerders is de Economic Spread een cruciale maatstaf om te bepalen of ze moeten investeren in een bedrijf of niet. Het biedt een duidelijk inzicht in het vermogen van een bedrijf om winstgevend te zijn. Voor bedrijven is de Economic Spread eveneens belangrijk omdat het hen inzicht geeft over de waarde die ze creëren met hun investeringen. Het moedigt bedrijven aan om investeringen te doen die een rendement opleveren dat hoger is dan hun kapitaalkosten.

Conclusie

Economic Spread is een nuttige maatstaf voor zowel investeerders als bedrijven. Het helpt hen te beoordelen of een bedrijf waarde creëert of vernietigt. Dit houdt in dat investeerders en bedrijven beide een hogere focus en begrip moeten hebben van deze belangrijke ratio om beter geïnformeerde financiële beslissingen te kunnen nemen.