Portfolio Dividend Tracker
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Return on Capital (ROC)?

Return on Capital (ROC) is een financiële ratio die de winstgevendheid en waardecreatie van een bedrijf meet ten opzichte van het kapitaal dat door de investeerders wordt verstrekt. Het wordt veel gebruikt door investeerders om de efficiëntie van het bedrijf te evalueren bij het gebruik van beschikbaar kapitaal om winst te genereren. Daarnaast helpt het om bedrijven binnen dezelfde sector te vergelijken, aangezien het rekening houdt met schulden en eigen vermogen.

Wat houdt Return on Capital (ROC) in?

Return on Capital (ROC) is een maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming en wordt uitgedrukt als een percentage om de rendabiliteit van de totale kapitaalbelegging van een bedrijf te meten. ROC vergelijkt het bedrijfsresultaat na belastingen met het geïnvesteerde kapitaal, dat de som is van schuld en eigen vermogen. Het hoge ROC-waarde suggereert dat het bedrijf efficiënt gebruik maakt van zijn kapitaal om winst te genereren.

Hoe wordt Return on Capital (ROC) berekend?

Return on Capital wordt berekend door het netto operationeel inkomen na belastingen te delen door het geïnvesteerde kapitaal en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te krijgen. Het netto operationeel inkomen na belastingen is het bedrijfsresultaat na aftrek van belastingen, maar vóór aftrek van rentelasten. Het geïnvesteerde kapitaal is de som van schuld en eigen vermogen, inclusief contanten en gelijkwaardigen. Het is belangrijk op te merken dat elke investeerder of analist zijn eigen aanpassingen aan deze formule kan maken, afhankelijk van wat zij geloven dat het meest representatief is voor de werkelijke economische winstgevendheid van het bedrijf.

Wat zijn de beperkingen van Return on Capital (ROC)?

Zoals elk financieel meetinstrument, heeft ROC enkele beperkingen. ROC kan tussen bedrijven variëren vanwege verschillen in de kapitaalstructuur en de wijze waarop bedrijven hun activa financieren. Hoewel ROC een goede maatstaf is voor de efficiëntie van kapitaalgebruik op korte termijn, kan het misleidend zijn als een maatstaf voor de lange termijn, aangezien bedrijven die grote investeringen doen voor toekomstige groei een lagere ROC kunnen laten zien.

Conclusie

Return on Capital (ROC) is een belangrijk financieel kengetal dat wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf in relatie tot het geïnvesteerde kapitaal te meten. Het helpt investeerders inzicht te krijgen in de efficiëntie van een bedrijf bij het genereren van rendement uit het beschikbare kapitaal. Hoewel het nuttige inzichten biedt, moeten beleggers nog steeds rekening houden met de beperkingen ervan en het gebruiken in combinatie met andere financiële kengetallen bij het maken van beleggingsbeslissingen.