Portfolio Dividend Tracker
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is de hurdle rate?

De hurdle rate, oftewel de minimale vereiste opbrengst, is een maatstaf die door beleggers wordt gebruikt bij het nemen van beslissingen over investeringsprojecten. Het houdt rekening met het risico dat aan de investering is verbonden en het verwachte rendement dat moet worden behaald om het investering waard te maken. Deze drempel maakt deel uit van het investeringsanalyseproces in de financiële markten en aandelenbeurzen.

Wat is de functie van de hurdle rate?

De hurdle rate wordt gebruikt om te bepalen of een investeringsproject of een belegging rendabel genoeg is om door te gaan. Beleggers en bedrijven stellen vaak een minimale vereiste opbrengst vast op basis van factoren zoals de kosten van het kapitaal en de risico's die aan de investering zijn verbonden. Als het verwachte rendement van een project lager is dan de hurdle rate, wordt de investering waarschijnlijk niet gedaan. Het geeft dus essentieel de break-even rendement weer: het minimale rendement dat nodig is om een investering te rechtvaardigen.

Hoe wordt de hurdle rate berekend?

De hurdle rate wordt meestal berekend door een risicopremie toe te voegen aan de risicovrije rente. De risicovrije rente is de rente die een belegger zou behalen bij een investering die vrijwel geen risico met zich meebrengt, zoals een overheidsschuldinstrument. De risicopremie houdt rekening met het extra risico dat de belegger loopt ten opzichte van de risicovrije rente. Het geeft aan hoeveel extra rendement een belegger verlangt voor het nemen van extra risico. De hurdle rate kan ook rekening houden met de kosten van vreemd vermogen en eigen kapitaal van een bedrijf, om een zo volledig mogelijk beeld van de financiële verplichtingen van een organisatie te geven.

Wat houdt het in als de hurdle rate varieert?

De hurdle rate is geen vaststaande maatstaf, maar deze varieert afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren omvatten de aard van de zakelijke onderneming, de huidige economische omstandigheden en de specifieke risicoprofiel van de individuele belegger of het bedrijf dat een investeringsbeslissing neemt. In economisch onzekere tijden zal de hurdle rate waarschijnlijk hoger zijn omdat beleggers een hoger rendement nodig hebben om de verhoogde risico's te compenseren.

Conclusie

Samenvattend vormt de hurdle rate een cruciale factor bij investeringsbesluiten omdat deze aangeeft of het verwachte rendement van een investering de risico's en kosten compenseert. Het begrip is variabel en wordt beïnvloed door diverse factoren, van economische omstandigheden tot individuele risicotolerantie. Het correct berekenen en toepassen van de hurdle rate helpt daarmee beleggers betere investeringsbeslissingen te maken.