Portfolio Dividend Tracker
Doe jij het beter dan de markt? Benchmark nu je portfolio.
Doe jij het beter dan de markt? Benchmark nu je portfolio.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is Standaarddeviatie?

Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die wordt gebruikt om de mate van variabiliteit of verspreiding van een bepaalde groep gegevens te meten. Het is een kwantitatieve uitdrukking van de mate waarin de gegevens in de populatie variëren. Standaarddeviatie is een belangrijke indicator voor beleggers, omdat het hun inzicht geeft in de risico's die aan bepaalde beleggingen zijn verbonden.

Wat is de betekenis van Standaarddeviatie?

De standaarddeviatie is een maatstaf die wordt gebruikt om de mate van variabiliteit of verspreiding van een bepaalde groep gegevens te meten. Het bepaalt hoe ver verschillende waarden variëren van het gemiddelde. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe groter de verschillen tussen de waarden. Het is een kwantitatieve uitdrukking van de mate waarin de gegevens in de populatie variëren.

Waarom is Standaarddeviatie belangrijk?

Standaarddeviatie is een belangrijke indicator voor beleggers, omdat het hun inzicht geeft in de risico's die aan bepaalde beleggingen zijn verbonden. Als er bijvoorbeeld een hoge standaarddeviatie is, betekent dit dat de gegevens sterk variëren en er dus meer risico aan de belegging is verbonden. Aan de andere kant geeft een lage standaarddeviatie aan dat de gegevens relatief stabiel zijn en dat er minder risico is.

Standaarddeviatie kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van beleggingsportefeuilles te vergelijken. Een lage standaarddeviatie geeft aan dat de portefeuille stabiel is en weinig risico heeft. Aan de andere kant geeft een hoge standaarddeviatie aan dat de portefeuille meer risico heeft.

Wat is een geaccepteerde standaarddeviatie?

Er is geen universele standaard voor wat een geaccepteerd niveau van standaarddeviatie is, omdat dit afhankelijk is van de belegging. Beleggers kunnen hun eigen risicobereidheid en doelstellingen gebruiken om te bepalen of een bepaalde belegging voor hen geschikt is. Sommige beleggers zoeken naar een hogere standaarddeviatie om de kans op een hogere rendement te vergroten, terwijl anderen kiezen voor een lager risiconiveau.

Conclusie

Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die wordt gebruikt om de mate van variabiliteit of verspreiding van een bepaalde groep gegevens te meten. Het is een belangrijke indicator voor beleggers, omdat het hun inzicht geeft in de risico’s die aan bepaalde beleggingen zijn verbonden. Er is geen universele standaard voor wat een geaccepteerd niveau van standaarddeviatie is, omdat dit afhankelijk is van de belegging. Beleggers kunnen hun eigen risicobereidheid en doelstellingen gebruiken om te bepalen of een bepaalde belegging voor hen geschikt is.